tua-tua terung asam

Maksud: Orang tua yang tingkah lakunya seperti orang muda

berkongsi