tukang pukul

Maksud: Pengawal peribadi

berkongsi