tukang tadah

Maksud: Orang yang membeli barang-barang curian

berkongsi