tunjuk perasaan

Maksud: Mengadakan perhimpunan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati, demonstrasi

berkongsi