turun haji

Maksud: Kembali dari naik haji di Mekah