ular bukan, ikan pun bukan

Maksud: Seseorang yang tidak dapat ditentukan jahat atau baiknya

berkongsi