umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul jua

Maksud: Orang yang baik, di mana sekalipun akan dimuliakan juga.

berkongsi