upah lalu, bandar tak masuk

Maksud: Tidak sedikit pun mendatangkan hasil

berkongsi