usul menunjukkan asal

Maksud: Perangai menunjukkan bangsa (darjat)

berkongsi