usul-usul, asal-asal, asal jangan ditinggalkan

Maksud: Dalam segala hal, haruslah ditilik puncanya

berkongsi