wali Allah

Maksud: Orang alim yang dianggap suci serta sebagai keramat

berkongsi