walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan

Maksud: Walaupun persediaan yang cukup diberikan untuk sesuatu pekerjaan, namun hasilnya tidak dapat ditentukan

berkongsi