wayang kepadaman damar

Maksud: Keadaan huru-hara yang terjadi dengan tiba-tiba

berkongsi