yang bongkok juga dimakan sarung

Maksud: Yang bersalah juga yang akan menanggung dosa

berkongsi