yang enggang sama enggang juga, yang pipit sama pipit juga

Maksud: Berkaum (berkahwin dan lain-lain) elok dengan yang sama pangkat (kedudukan, taraf, dan lain-lain)

berkongsi