yang disuruh tenggelam, yang menyuruh pun tenggelam

Maksud: Orang yang lebih malas disuruh mengerahkan orang yang malas (sia-sia belaka akhirnya)

berkongsi