yang lahir menunjukkan yang batin

Maksud: Daripada gerak-geri dan tingkah laku seseorang itu ketahuan isi hatinya

berkongsi