yang lumpuh penghuni rumah

Maksud: Setiap orang itu ada gunanya

berkongsi