yang menanti padang tak berumput, yang mendatang kurus kedut-kedut

Maksud: Orang yang lapar meminta bantuan daripada orang yang miskin

berkongsi