yang merah saga yang kurik kundi

Maksud: Yang indah dan yang baik ialah bahasa dan budi, bukannya rupa

berkongsi