yang pekak pelepas bedil, yang buta pengembus lesung, yang bisu penggera ayam, yang lumpuh penghuni rumah

Maksud: Setiap orang ada gunanya

berkongsi