yang ombak itu ombak jua, yang air itu air jua

Maksud: Serupa benar

berkongsi