yang rendah terpendek sangat, yang tinggi terunjur sangat

Maksud: Tidak pernah berpuas hati dengan apa yang telah diperolehi

berkongsi