zat makanan

Maksud: Zat-zat yang diperoleh dari makanan manusia

berkongsi