ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang

Maksud: Kasih sayang hanya waktu berhadapan saja, setelah berjauhan lalu dilupakan

berkongsi