ada bukit, ada paya

Maksud: Sama ada baik atau jahat; miskin atau kaya

berkongsi