ada biduk, serempu pula

Maksud: Tidak puas dengan apa yang ada

berkongsi