adat istiadat

Maksud: Berbagai-bagai adat kebiasaan.

berkongsi