adat juara kalah menang

Maksud: Dalam setiap usaha mesti terdapat kalah menang (untung rugi)

berkongsi