adat lembaga

Maksud: Adat lama yang dilakukan turun-temurun.

berkongsi