adat lama pusaka usang

Maksud: Adat yang tidak berubah-ubah sejak dahulu

berkongsi