air atar

Maksud: Cecair yang berbau wangi

berkongsi