air suri

Maksud: Nira yang belum menjadi tuak

berkongsi