air susu dibalas dengan air tuba

Maksud: Kebaikan dibalas dengan kejahatan.

berkongsi