laksana pokok kayu tidak berbuah

Maksud: Ilmu yang tiada diamalkan.

berkongsi