wang saksi

Maksud: Wang yang diberikan kepada saksi

berkongsi