alangkan baik berbini tua, perut kenyang pemanja datang

Maksud: Orang yang beristeri tua biasanya memperolehi kesenangan kerana disayangi oleh isterinya

berkongsi