ali baba

Maksud: Orang Melayu yang mendapat lesen atau kontrak dan menggadaikannya kepada orang bukan Melayu.

berkongsi