alih akal

Maksud: Berubah pendapat atau fikiran.

Contoh ayat: Dia beralih akal dan tidak jadi berpindah ke Sarawak.

berkongsi