ambil alih

Maksud: Membuat sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh

berkongsi