anak seorang penaka tidak

Maksud: Dikatakan kepada seseorang yang mempunyai sesuatu barang yang tidak ada gantinya

berkongsi