bacang dibungkus tentu baunya keluar juga

Maksud: Merahsiakan perkara yang telah diketahui umum. (= menyimpan embacang masak)