bagai air titik ke batu

Maksud: Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia.

berkongsi