bagai anak kunci jahat, peti derhaka

Maksud: Kalau suami jahat isteri akan khianat

berkongsi