bagai haruan dalam tuar

Maksud: Perihal seseorang yang tidak tetap halnya (kerana berada dalam kesusahan dan lain-lain)

berkongsi