bagai haruan di dalam tuar

Maksud: Tidak tetap keadaannya (selalu sakit atau susah)

berkongsi