bajak selalu di tanah yang lembut

Maksud: Yang selalu menderita ialah orang yang lemah

berkongsi