bak manik putus tali

Maksud: Air mata yang bercucuran