bandar terbuka dagangan murah, badan sudah tua

Maksud: Sudah terlambat

berkongsi