bayang-bayang tidak sepanjang badan

Maksud: Berbuat sesuatu yang melebihi kemampuan

berkongsi